CENNÍK

Cenník služieb

* Ceny sú orientačné

** Ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

Jednoduché účtovníctvo

paušál neplatca DPH paušál platca DPH
od 0 do 50 položiek mesačne 40 € 45 €
od 51 do 100 položiek mesačne 65 € 75 €
od 101 do 200 položiek mesačne 110 € 130 €
od 201 do 300 položiek mesačne 170 € 200 €
od 301 do 400 položiek mesačne 230 € 260 €
od 401 do 500 položiek mesačne 300 € 350 €
od 501 a viac po dohode s klientom

V mesačnom paušály je zahrnuté:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu

V mesačnom paušály nie je zahrnuté spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO.

 

Účtovná závierka JÚ – spracovanie DP + výkazy                  75,- eur   /jednorázovo po spracovaní DP/

 

Podvojné účtovníctvo

paušál neplatca DPH paušál platca DPH
od 0 do 50 položiek mesačne 60 € 75 €
od 51 do 100 položiek mesačne 80 € 95 €
od 101 do 200 položiek mesačne 150 € 180 €
od 201 do 300 položiek mesačne 220 € 270 €
od 301 do 400 položiek mesačne 300 € 350 €
od 401 do 500 položiek mesačne 370 € 440 €
od 501 a viac po dohode s klientom

V mesačnom paušály je zahrnuté:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu

V mesačnom paušály nie je zahrnuté spracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO.

 

Účtovná závierka PÚ – inventúra súvahových účtov, DP + výkazy 150,- eur   /jednorázovo po spracovaní DP/

 

Spracovanie miezd

1 mzda zamestnanca                                    8,- eur /mesačne

/zahŕňa spracovanie mzdy + odoslanie mesačných výkazov na SP, ZP, DÚ/

prihláška + odhláška zamestnanca            10,- eur

vypracovanie PZ, dohody,…                       5,- eur

vypracovanie RZD                                         5,- eur /zamestnanec

 

Ostatné služby

Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)                 20,- eur

Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B

(kombinované príjmy / paušálne výdavky)                                                          50,- eur

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                                 20,- eur (1 príloha) + každé ďalšie auto 5,- eur/auto

Spracovanie štatistických výkazov                                                                        15,- eur