CENNÍK

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Minimálny mesačný paušál:

– neplatiteľ DPH: 40 €
– platiteľ DPH: 45 €

Mesačný paušál zahŕňa aj spracovanie daňového priznania k DPH.

Počet položiek za mesiac
Paušál platiteľ DPH
Paušál neplatiteľ DPH
0 – 50 položiek mesačne
45 €
40 €
51 – 100 položiek mesačne
75 €
65 €
101 – 200 položiek mesačne
130 €
110 €
201 – 300 položiek mesačne
200 €
170 €
301 – 400 položiek mesačne
260 €
230 €
401 – 500 položiek mesačne
350 €
300 €
501 a viac položiek mesačne
po dohode s klientom

Cena za položku:

– neplatiteľ DPH: 0,60 €
– platiteľ DPH: 0,70 €

Položkou sa rozumie faktúra, pokladničný doklad, pohyb na bankovom účte, atď…

 

Priznanie k DPH + kontrolný výkaz:
15 €/mesačne
Účtovná závierka jednoduchého účtovníctva – DP, výkazy:
75 €

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Minimálny mesačný paušál:

– neplatiteľ DPH: 60 €
– platiteľ DPH: 75 €
Počet položiek za mesiac
Paušál platiteľ DPH
Paušál neplatiteľ DPH
0 – 50 položiek mesačne
75 €
60 €
51 – 100 položiek mesačne
95 €
80 €
101 – 200 položiek mesačne
185 €
150 €
201 – 300 položiek mesačne
270 €
220 €
301 – 400 položiek mesačne
350 €
300 €
401 – 500 položiek mesačne
440 €
370 €
501 a viac položiek mesačne
po dohode s klientom

Cena za položku:

– neplatiteľ DPH: 0,80 €
– platiteľ DPH: 0,90 €

Položkou sa rozumie faktúra, pokladničný doklad, pohyb na bankovom účte, atď…

 

Priznanie k DPH + kontrolný výkaz:
15 €/mesačne
Účtovná závierka – inventúra súvahových účtov, DP + výkazy:
150 €

SPRACOVANIE MIEZD

1 mzda zamestnanca: 8 €/mesačne (zahŕňa spracovanie mzdy + odoslanie mesačných výkazov na SP, ZP a DÚ)
Prihláška + odhláška zamestnanca: 10 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody, (atď): 5 €
Vypracovanie ročného zúčtovania daní: 10 €

JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY

Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci): 20 €
Daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B (kombinované príjmy/paušálne výdavky): 50 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel: 20 € (1 príloha) + každé ďalšie auto 5 €/auto
Spracovanie štatistických výkazov: 15 €